Vítejte na stránkách Obce Bohutín

Obec Bohutín se nachází ve středočeském kraji v okrese Příbram. Obcí prochází silnice 1/18 spojující města Příbram a Rožmitál pod Třemšínem. V okolí Bohutína se nachází například památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami nebo vojenský újezd Brdy s množstvím rybníků, lesů ale rovněž i cyklostezek, což činí z Bohutína ideální výchozí místo k výjezdům nebo výšlapům do přírody a to ať letním tak zimním.

 

Bohutínské novinky - články

Oprava vodovodního řadu

16.05.2016 15:31
Dne 16. 5. 2016 bude zahájena oprava vodohospodářského majetku obce Bohutín v blízkosti Vaší nemovitosti. V průběhu stavby bude minimalizováno přerušení zásobování pitnou vodou. V případě potřeby bude zajištěn odběr pitné vody náhradním řešením formou přistavěné cisterny....

Svazek obcí Podbrdského regionu

09.05.2016 16:02
Valná hromada výše uvedeného Svazku se konala dne 28. 4. 2016 v prostorách pivovaru v obci Podlesí. Na programu jednání bylo projednání Závěrečného účtu Svazku a účetní uzávěrky za rok 2015. Dále byla projednávána strategie v nadcházejícím období. Aktualizací Stanov Svazku obcí...

Čistírna odpadních vod

09.05.2016 16:00
  Výstavba nové ČOV s kapacitou pro celou obec, tj. 2320 ekvivalentních obyvatel, byla úspěšně dokončena. Stavba byla realizována v lokalitě původní ČOV postavené v padesátých letech minulého století. Stará čistírna již v minulosti nesplňovala limity pro nakládání odpadních...

"Pořádek v obci"

02.05.2016 16:06
Vážení občané, podívejte se, jak si někteří vaši sousedi představují úklid doma a zároveň pořádek v obci.  

Měřiče ryhlosti

02.05.2016 08:15
V průběhu dubna byly v Bohutíně a ve Vysoké Peci nainstalovány měřiče rychlosti. Doufáme, že přispějí k bezpečnějšímu provozu v celé obci.  

Výstavba chodník podél komunikace 1/18

18.04.2016 16:29
Dne 18. 4. 2016 začala výstavba chodníku I. etapa podél komunikace 1/18. Realizace stavby je financována z vlastních prostředků obce Bohutín. Akce bude probíhat až do října 2016, proto bude uzavřený jeden pruh komunikace a doprava zde bude řízena světelným signalizačním zařízením, které se bude...

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a hostince ve Vysoké Peci

13.04.2016 16:45
Právě probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vysoké Peci a hostince U Kocoura, poslední neopravené obecní budovy. Nejprve došlo k výměně oken, opravě sociálního zařízení a vyvážecí jímky, výměna střešní krytiny.    

Revitalizace sídliště ve Vysoké Peci

13.04.2016 16:41
Již od počátku roku probíhají přípravy na revitalizaci a úpravu zeleně na sídlišti ve Vysoké Peci. Byly odstraněny překážející předměty, uklizeno prostranství.    

Zajíc cup 2016

13.04.2016 15:58
Zajíc cup 2016.pdf (11272580)

Akce v roce 2016 - 1. část

06.04.2016 16:45
Přehled akcí 1. poloviny roku 2016 12. 6. Vítání občánků od 9:45 hod. a od 10:45 hod., OÚ Bohutín 25. 6. Oslavy 130 let SDH Bohutín, náves Bohutín a hřiště SK Litavanu Bohutín 16. 7. Voříškiáda, u Vysokopeckého rybníka (Karel Stehlík) 22. – 24. 7. Pouťové oslavy – Bohutín – náves, koupaliště, SK...

Jihovýchodní obchvat

06.04.2016 16:21
Dne 6. 4. 2016 se od 9:00 hod. konalo jednání o Jihovýchodním obchvatu silnice 1/18 – 2. část. Předmětem jednání bylo projednání dokumentace pro územní rozhodnutí. Jednání sjednal investor celé akce, čímž je ŘSD, a zúčastnila se jej i projekční firma, která bude zpracovávat výše uvedenou...

Vývěska na byt č. 8

31.03.2016 08:34
O Z N Á M E N Í   Je určen byt: Bohutín, Vysoká Pec 140, č. bytu 1, 1+0, 33,34 m2  k pronájmu pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Maximální nájem z bytu za 1 m2 je 54,-- Kč. Písemnou žádost si žadatelé vyzvednou na Obecním úřadu Bohutín a...

Revitalizace sídliště ve Vysoké Peci

29.02.2016 16:07
Ve středu 24. 2. 2016 v podvečer se v Zájezdním hostinci Drmlovka sešli zástupci obce, občané sídliště ve Vysoké Peci a za projekční firmu Aspira Ing. Čestmír Kabátník. Předmětem bylo informovat občany o návrhu revitalizace sídliště.   

Schůzka okrsku č. 2

29.02.2016 15:59
Dne 20. února 2016 se v Zájezdním hostinci Drmlovka konala výroční Valná hromada hasičů okrsku č. 2. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci všech tří sborů: Bohutína, Vysoké Pece i Lázu. Za OSH Příbram přijel na výroční Valnou hromadu pan Pavel Hájek, náměstek starosty OSH.     

Kotlíková dotace

15.02.2016 15:27
Kotlíková dotace 2015- obce.docx (16988)
Záznamy: 46 - 60 ze 209
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Obecní knihovna v září 2017

Knihovna bude v září 2017 otevřena vždy ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod., poprvé dne 7. 9. 2017.

Sledujte, prosím, nadále webové stránky obce. Děkujeme.