Zrekonstruovaná tůňka v Bohutíně

Zrekonstruovaná tůňka v Bohutíně