1. etapa výstavby chodníku podél silnice I/18

09.10.2016 23:30

V tuto chvíli obec Bohutín dokončila významnou stavební akci v letošním a tj. výstavba I. etapy podél silnice I/18. Po několikaletém úsilí a podávání žádostí ze strany obce, bylo v letošním roce rozhodnuto, že I. etapa výstavby bude započata z vlastních prostředků obce Bohutín. Stavební práce jsou ukončeny a očekává se během měsíce října kolaudace celé stavby.

Dodejme, že obec má již podanou žádost z výzvy IROP č. 18 na výstavbu II. etapy chodníku podél silnice I/18 směrem k části Bohutín. Předpoklad realizace stavby je v r. 2017.