Akce v obci - nynější i budoucí

11.05.2020 19:46

Probíhající modernizace areálu TK Bohutín – 1. polovina 2020:

 

Největší investice – rekonstrukce roku 2020 -komunikace – chodník, lávka a inženýrské sítě – Bohutín, severozápadní část – II. ETAPA – požádán Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci:

 

Asfaltování ve Vysoké Peci – duben 2020:

 

Rekonstrukce komunikace 1/18 – investor Ředitelství silnic a dálnic – předpoklad zahájení stavby – 2. polovina 2020:

 

Modernizace školní zahrady – 2. etapa a zvýšení bezpečnosti v okolí ZŠ Bohutín a kostela – předpoklad zahájení 2021:

 

Rekonstrukce tělesa hráze Vysokopeckého rybníka – investor Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – předpoklad 2. polovina r. 2020:

 

Rekonstrukce areálu SK Litavan Bohutín: