Asfaltování a vodoteče

24.09.2018 15:59

Dne 24. 9. 2018 byl vyasfaltovaný cyklo-pěší propoj mezi obcí Bohutín a městem Příbram. Na tento propoj je v budoucnosti možné navázat dalšími stezkami (př. do lesoparku...). 27. října se budou v této lokalitě sázet lípy, na které obec Bohutín získala za přispění občanů dotaci.

Oprava vodotečí se před několika dny přesunula od zastávky u hlavní silnice v Příbrami k vodoteči za školní jídelnu.