Asfaltování ve Vysoké Peci

01.06.2020 19:13

Na konci května došlo ve Vysoké Peci k opravě komunikace. Některé části bylo nutné i vybagrovat, neboť došlo k propadu. Poté byl položen nový povrch.