Budování v obci - doplněno

24.09.2018 16:30

V Bohutíně se na všech možných místech buduje, ať na půdě obecní, tak na půdě soukromé. Některé stavby se pomalu dokončují, některé probíhají a jiné začínají. Zde obrazem připomenem, co vše bude v Bohutíně nové.

Chodník podél komunikace 1/18

 

 

  

Oprava komunikace ve Vysoké Peci, otočka za panem Rakem...

 

Cyklostezka mezi Bohutínem a Příbramí...

 

 

 

 

Čištění dešťové kanalizace v Bohutíně...

Oprava opěrných zdí...

 

Oprava - soukromí vlastníci... (1. budova bývalého Rozetu - p. Kortán, 2. budování společenství vlastníků u "Drozďáku")