ČEZ Distribuce - Odstávka elektřiny

31.03.2020 15:19
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY
 
Dne Od Do
 
17.04.2020 7:30 14:30
Upresnení rozsahu plánovaného prerušení dodávky elektriny vcetne adres dotcených odberných míst
naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odberatelé mohou rovnež prihlásit k bezplatnému
individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných prerušeních dodávky elektriny.
Oznámení o plánovaném prerušení dodávky elektriny bude rovnež provedeno zpusobem v míste
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Prerušení dodávky elektriny je plánováno pouze v nezbytne nutném rozsahu, a to z duvodu prací
spojených se zajištením bezpecného a spolehlivého provozu distribucní síte.
Dekujeme Vám za vstrícnost a pochopení.