Chodník podél 1/18 - II. etapa

06.04.2018 09:27

Jistě jste si všimli, že již začaly přípravné práce na stavbě II. etapy chodníku podél komunikace 1/18. Doufáme, že ztíženou dopravu, kterou zpomalují nutné semafory, přijmete s faktem, že chodník je nutností. S touto etapou dojdeme až do Bohutína k Hrdinovům, respektive až na zastávku za nimi. Předpokládaná realizace bude trvat cca 6 měsíců.