Chodník podél I/18 II. etapa

09.03.2017 19:17

Výstavba chodníku podél silnice I/18 – II. etapa

 

Na náklady obce Bohutín byla v loňském roce realizována výstavba chodníku podél silnice I/18. Stavba byla řádně zkolaudována a uvedena do trvalého provozu.

 

V letošním roce obec obdržela rozhodnutí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03B000081 z Integrovaného regionálního operačního programu v celkové částce 6.743.861,- Kč. Předpokládané náklady činí 14 mil. Kč.

 

Cílem akce je zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň zpřístupnění pěší dopravy v nejvíce rizikové lokalitě - v průtahu obcí Bohutín a jeho místní části Havírna a v samotném Bohutíně. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou bezbariérové pěší trasy podél velmi frekventované silnice I. třídy. Navržený úsek je pokračováním stavby I. etapy chodníku. Předpokládaná doba samotné výstavby je naplánovaná na rok 2017 a 2018. Výběrové řízení bude realizováno v souladu se splněním specifických podmínek pro žadatele a příjemce, tj. obec Bohutín. Poskytovatel dotace MMR ČR a EU/2017.

 

Na informativní schůzku před zahájením výstavby budou pozváni všichni vlastníci přilehlých nemovitostí.

Dodejme jen skutečnost, že o páteřním chodníku v naší obci se v kronice psalo již před 50 lety.