Chodník v západní části Bohutína

05.10.2020 15:40

. Během září byla dokončena stavba chodníku v západní části Bohutína, která byla spojena s rekonstrukcí dešťové kanalizace a položením nového povrchu na komunikaci v obci. Vítěznou firmou se staly Lesostavby Třeboň. Přes některé komplikace byla stavba dokončena ve stanoveném termínu, tedy do konce září. Při budování chodníku bylo nutné zvednout některé podezdívky plotů a další jiné stavební úpravy. S jejich vybudováním pomáhali zaměstnanci obce Bohutín.

Obec zažádala o dotaci na Krajském úřadě Středočeského kraje - Fond obnovy venkova. Dotace byla obci Bohutín přidělena a obec dne 23. 9. 2020 na jednání zastupitelstva schválila přijetí dotace ve výši 1.727.000,- Kč do svého rozpočtu a zároveň schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bohutín a Krajským úřadem Středočeského kraje.