ČOV ve Vysoké Peci

28.12.2015 11:35

V pátek 18. 12. 2015 proběhlo ústní jednání a místní šetření na čistírně odpadních vod ve Vysoké Peci, kterého se zúčastnili zástupci obce, provozovatele, dodavatele stavby a Povodí Plzeň a za Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram členové správní rady. Jednalo se o vydání povolení ke zkušebnímu provozu na stavebně a technologicky dokončenou stavbu nové ČOV. Byla provedena prohlídka celé technologické linky včetně zrealizovaného oddělovacího objektu na jednotné kanalizaci. V současné době bylo provedeno přepojení na kanalizaci a probíhá postupný náběh na odpovídající provozní podmínky.