Dotace pro Jednotky SDH

31.10.2017 14:39

Dne 23. 10. 2017 se zástupci obce a SDH zúčastnili konzultační schůzky k získané investiční dotaci od Ministerstva vnitra - generální ředitelství HZS ČR pro SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III. Úkolem schůzky bylo informovat úspěšné žadatele o následném procesním postupu v rámci přípravy a realizace projektu na pořízení nového dopravního automobilu. 

Obec Bohutín je tedy úspěšnou obcí a po mnoha dlouhých letech získala dotaci ve výši 357.000,- Kč. Nákup nového vozidla se předpokládá v 1. polovině roku 2018.

 

   Konzultační schůzka