Informace finančního úřadu v Příbrami pro občany

30.01.2013 10:44

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 i na níže uvedených místech, kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště.

 

Kulturní dům v Březnici Čtvrtek 7. 3. 2013 v době od 9,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 16,30 hod.

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem Úterý 5. 3. 2013 v době od 9,00 do 11,30 hod. a od 12,30 do 16,30 hod.

Společenské centrum  Jince Čtvrtek 28. 2. 2013 v době od 12,00 do 16,00 hod.

Obecní úřad Hvožďany Pondělí 4. 3. 2013 v době od 12,00 do 16,00 hod.

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou Středa 6. 3. 2013 v době od 12,00 do 16,00 hod.

 

V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání a získat informace k vyplňování tiskopisů.

 

Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

 

K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění daňového přiznání.

 

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob některé nejasnosti, mohou se za

účelem jejich vyřešení dotázat na informační telefonní lince Územního pracoviště v Příbrami: 318 473 473.

 

Provoz informační linky: v období od 1. 3. 2013 do 2. 4. 2013

Pondělí, Středa Úterý, Čtvrtek Pátek 8,00 – 17,00 hod. 8,00 – 14,00 hod. 8,00 – 13,30 hod.

V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova Územního pracoviště v Příbrami otevřena v prodloužených úředních hodinách: období 25. 3. 2013 - 29. 3. 2013 8,00 – 18,00 hod.

Sobota 30. 3. 2013 8,00 – 12,00 hod.

Úterý 2. 4. 2013 8,00 – 18,00 hod.

Finanční úřad pro Středočeský kraj