Jednání prosinec - KPÚ a VP 140

13.01.2020 16:53

V prosinci 2019 se konala dvě jednání, do nichž byla zapojena obec Bohutín. Prvním jednáním byla schůze k začínající Komplexní pozemkové úpravě Bohutín. Na toto jednání byli pozváni všichni vlastníci dotčených pozemků. Ze zúčastněných se zvolila komise, která se bude podílet na jednáních.

 

Druhým jednáním byl schůze bytového domu Vysoká Pec 140, která byla svolána kvůli vyúčtování služeb. Mimo to nájemníci sdělili své požadavky ohledně bytů panu starostovi. 

 

KPÚ Bohutín

 

Bytový dům