Kolaudace ČOV

10.03.2017 20:26

Kolaudace čistírny odpadních vod

Dne 20. 2. 2017 byl vydán Městským úřadem v Příbrami, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství, kolaudační souhlas obci Bohutín k užívání dokončené stavby "Splašková kanalizace a ČOV Bohutín I. etapa" a to stavby nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s napojením na stávající jednotnou kanalizaci v části obce.

Čistírna byla vybudována v roce 2015 a celý rok 2016 probíhal zkušební provoz. Nyní už čistírna, která je dimenzována pro 2320 ekvivalentních obyvatel, funguje v běžném provozu.