Kontejnery na komunální odpad

11.04.2019 08:14

V období od 10. 4. do 22. 4. budou v obci rozmístěny kontejnery na komunální odpad z domácností.

 

10. - 14. 4. 2019 - Vysoká Pec u Cífků, u MŠ Bohutín a Tisová - náves

15. - 18. 4. 2019 - Chalupeckých louka, Havírna - u bývalého obecního úřadu  a na křižovatce k sokolovně

19. - 22. 4. 2019 - Bohutín - u Achačů, u bytovek a u hasičárny.

 

Prosíme, nevhazujte tam nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, bioodpad a vše, co můžete dát do odpadu tříděného. Děkujeme.