Kontejnery na bioodpad

15.04.2020 11:33

Na počátku dubna byly již na tradiční místa přiloženy kontejnery na bioodpad. Prosím, nevhazujte sem nic jiného. Větve a dřevo je možné vozit na hromady buď ke školnímu hřišti, nebo na místo "čarodějnic" ve Vysoké Peci. Dále vás prosíme, abyste veškerou trávu vhazovali do kontejnerů a ne na zem vedle kontejnerů.