Kontejnery na tuky

31.10.2019 10:45

Již v létě byly ve Vysoké Peci a v Bohutíně instalovány kontejnery na tuky. Od příštího kalendářního roku budou tyto kontejnery povinné. Obec Bohutín je začala používat jž před termínem. Tyto kontejnery jsou určeny pro tuky z domácností:

Co do označených 240l nádob patří:
• Oleje
• Tuky

Nepatří sem:
• Jakékoliv jiné odpady

Kam s ním?
Na území městské části Praha 2 jsou umístěny nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem.

Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!