Kontejnery - rozpis na říjen

27.09.2018 10:02
3. - 7. 10. 2018 - Vysoká Pec (u Cífků, u MŠ) a Tisová (náves)
8. - 11. 10. 2018 - Chalupecká louka, Havírna (pod bývalým OÚ a na křižovatce k sokolovně)
12. - 15. 10. 2018 - Bohutín (u Achačů, u hasičárny a u bytovek)