Kontejnery v obci

06.04.2018 09:18

Rozpis přistavených kontejnerů:

11. - 15. 4. 2018 - Vysoká Pec u Cífků, u MŠ a v Tisové na návsi

16. - 19. 4. 2018 - "Chalupeckých louka" na struhách, Havírna - pod budovou bývalého OÚ, na křižovatce k sokolovně

20. - 23. 4. 2018 - Bohutín - u Achačů, u hasičárny a u bytovek