Kotlíková dotace

15.01.2020 16:59

Vážený pane starosto/ paní starostko,

není pochyb o tom, že i ve Vaší obci existuje stále dosti provozovatelů, kteří provozují staré neekologické kotle. Přitom termín, od kdy bude jejich provoz nezákonný, se rychle blíží.

Protože zájem o kotlíkovou dotaci již před několika měsíci převýšil aktuální možnosti dotačního programu, Středočeský kraj nyní jednorázově navýšil prostředky a umožnil tak získání dotace i dalším zájemcům, kteří s podáním žádosti o dotaci nebudou otálet.

Tak jako v minulosti již několikrát, tak i dnes vyjadřuji své přesvědčení, že maximální využití kotlíkové dotace napomůže ke zlepšení kvality ovzduší a následně i k dalšímu zlepšení sousedských vztahů ve Vaší obci.

Z těchto důvodů prosím o zajištění seznámení občanů Vaší obce, vhodnou formou, s obsahem přiloženého „informačního letáčku“.

Děkuji za spolupráci.

 

Ing. Petr Milec

referent Odboru životního prostředí
Tel.: 318402477