Kotlíkové dotace 2014

25.06.2014 21:43

O kotlíkovou dotaci, kterou Středočeský kraj spustili v loňském roce, byl ze strany občanů velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.

Středočeský kraj je na prvním místě co se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lokálních topenišť v ČR, proto Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí.

Otevření další výzvy je plánováno na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015.

Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3 a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.

Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Dané podmínky vstoupily v platnost s novelou zákona o ochraně ovzduší již v roce 2012. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se jim výrazně sníží.

Více informací včetně příslušných formulářů, seznamu dotovaných kotlů a seznamu dokladů, požadovaných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, lze získat na webových stránkách Středočeského kraje.