MAS Brdy - tisková zpráva

24.10.2016 16:10

 

 Tisková zpráva

                                                                                  

                                                                                                                         21. října 2016

 

Co nového na masce                                                       

 

Vážení členové a příznivci MAS Brdy,

 

dovolte mi informovat vás o skvělé hlavní události uplynulého týdne – o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu administrativní kapacity MAS Brdy – ze které máme velkou radost.

Dovolte mi poděkovat za práci všem kolegům, kteří se po dobu dvou let snažili přinést našemu zájmovému území MAS Brdy finanční prostředky na realizaci jejich plánovaných projektů. Zároveň pokračujeme v procesu vypořádání posledních připomínek k SCLLD, která byla schválena tzv. s výhradou (to znamená, že je nutno dopracovat tyto připomínky).

Rozhodnutí nás zavazuje k další náročné práci, do 15. listopadu 2016 musíme předložit Žádost o průběžné financování. Dále se budeme věnovat přípravě vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů, ve které budete moci přicházet se svými žádostmi o podporu Vašeho projektu v rámci SCLLD.

Bližší informace o tomto procesu pro vás připravíme v nejbližší době.

 

Kancelář na Slunečné je otevřena každý den v úředních hodinách od 8 do 16 hodin, všechny kontakty naleznete na www.masbrdy.

 

Helena Kosová

ředitelka MAS Brdy, z.ú.

Vedoucí pracovník pro přípravu SCLLD