Návrh Změny č. 1 územního plánu Bohutín + Veřejná vyhláška

29.05.2020 11:59

Veřejná vyhláška - návrh Změny č. 1 územního plánu Bohutín.pdf (959158)

ÚP BOHUTÍN ZMĚNA Č_1 - NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ.pdf (6237982)