Obec Bohutín čeká rekonstrukce základní a mateřské školy

15.01.2013 14:56

Obec Bohutín se v minulém roce stala úspěšným žadatelem v rámci Operačního programu životní prostředí se svým projektem Realizace úspor energie na objektu ZŠ a MŠ v obci Bohutín, který spočívá v zateplení obou budov, výměny střechy a výměny oken v objektu základní školy. Celková investice spolkne téměř 4,7 mil. Kč, přičemž výše získané dotace činí 2,65 mil Kč z evropských dotací.

 

Vedení obce Bohutín považovalo za dlouhodobě neúnosný stav zejména v objektu základní školy. Přestože zde byl v minulosti realizován úsporný zdroj vytápění, tak tato budova má původní okna a současně není nijak zateplená, kdy dochází k tepelným únikům. Po neúspěšné žádosti z ROP v roce 2011 se vedení obce rozhodlo podat žádost v rámci OPŽP. V případě, že by tato žádost nebyla úspěšná, bylo by nutné začít opravu školy zcela z vlastních obecních prostředků na několik etap. Získaná dotace však umožní rekonstrukci kompletní. Harmonogram jednotlivých prací je plánován od června do října letošního roku. Samotným stavebním pracem však bude předcházet příprava veřejné soutěže na dodavatele a ostatní nezbytné úkony, které budou konzultovány s OPŽP. Stavební práce na obou objektech, tedy jak základní tak mateřské školy jsou plánovány tak, aby nezasáhly do výuky žáků, s tím, že hlavní těžiště prací je směřováno do období prázdnin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektu mateřské školy se rekonstrukce sice dotkne minimálně, nicméně její celkový efekt bude velmi viditelný, kdy dojde k výměně vstupních dveří, ale hlavně k zateplení včetně nové omítky. Nový „kabát“ získá i základní škola a vzhledem k tomu, že se nachází na pěkném viditelném místě nedaleko dominanty Bohutína, kostela Sv. Máří Magdalény, dá se očekávat, že rovněž na sebe upozorní svým vzhledem včetně nové střechy.

Investice do obou objektů nejsou důležité jen z důvodu zvýšení komfortu pro pedagogy a téměř 170 žáků základní školy a 45 mateřské školy. Je nutné si uvědomit, že v rámci určité spádové oblasti si vzdělávací instituce konkurují, získávají žáky při zápisech apod. Pokud dojde k významnému poklesu žáků, musí pak obec jako zřizovatel školy doplatit určité prostředky k provozu školy. Bylo by tedy velmi nešťastné, kdyby kvůli stavu základní školy odcházeli žáci z Bohutína do jiných škol, které sice zvenku vypadají lépe, ale kvalitou výuky nebo přístupem pedagogů nemusí dosahovat takové úrovně jako u nás v Bohutíně. Investicí do rekonstrukce obou objektů tak významně přispíváme nejen ke konkurenceschopnosti obou vzdělávacích institucí, ale i obce samotné.Více zde: https://www.obec-bohutin.cz/news/obec-bohutin-ceka-rekonstrukce-zakladni-a-materske-skoly/