Obecní knihovna se po prázdninách opět těší na své čtenáře

18.08.2013 14:08

V pátek dne 23. 8. 2013 se v 16.00 hodin po prázdninách znovu otevře knihovna. Pro čtenáře budou připraveny nové knihy z výpůjčního fondu Knihovny Jana Drdy v Příbrami, ale také některé novinky zakoupené do vlastního knižního fondu. Jedná se celkem  přibližně o 200 titulů, takže bude z čeho vybírat. Namátkou uvádím: J. Nesbo: Švábi, Fieldingová: Potok stínů; Patterson: Osmé doznání; Hofmanová: Afrika, má láska (příběhy Bílé masajky pokračují); Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch (první román autorky velmi úspěšné knihy Žítkovské bohyně).

 

Dále připomínám soutěž pro děti „Moje léto a  prázdniny“ – výtvarné či literární práce je potřeba odevzdat do 27. 9. 2013 v knihovně. Podmínky soutěže naleznete na webových stránkách nebo v Bohutínském zpravodaji.

PhDr. Eva Kubíková