Obecní knihovna v září

10.09.2013 18:41

Obecní knihovna Bohutín bude v pátek 20. září 2013 uzavřena.

 

Připomínám dětem a jejich rodičům, že uzávěrka soutěže „Moje léto a prázdniny“ je již
27. září 2013.
Nejpozději v tento den je potřeba odevzdat výtvarné nebo literární ztvárnění tohoto tématu knihovně.

Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2013, všichni budou včas informováni. Těším se na všechny soutěžní práce.

 

PhDr. Eva Kubíková