Odpadové hospodářství - nakládání s odpady v době koronavirové nákazy

02.04.2020 16:37

Nevhazujte použité roušky a rukavice do popelnice, či kontejnerů bez předchozího zabalení. Použité roušky a rukavice vložte do dostatečně silného igelitu a zabalte je. Poté je vhoďte do popelnice nebo kontejneru.

 

Důležité info k odpadům dále viz níže:

Nakládání s odpady v době koronavirové nákazy.pdf (518611)