Odstávka elektřiny podruhé

16.05.2016 15:35
Informace o přerušení dodávky elektřiny  
 
Vážení,  
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se:  

Dne Od Do Město/Obec 7.6.2016 7:30 15:00 Havírna – část obce Tisová – část obce Vysoká Pec – část obce  

Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:  
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html  
Dovolujeme si Vás proto požádat o umístění tohoto oznámení na úřední desku a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.   
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.