Opatření ze dne 23. 3. 2020

24.03.2020 10:04

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám nejnovější nařízení a opatření vlády. Prosíme, přečtěte si je a řiďte se jimi.

Mimořádné-opatření-následná-lůžková-léčebně-rehabilitační-péče_23032020.pdf (488714)

Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje_23032020.pdf (1246496)

Mimořádné-opatření-prodloužení-omezení-činnosti-OVM-a-SO_23032020.pdf (899711)

Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR_23032020.pdf (859389)

Mimořádné-opatření-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory_23032020.pdf (682750)

Stanovisko ke komunálním odpadům.pdf (207833)

Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf (600354)

Sbírka zákonů 23. 3. 2020.pdf (148408)

Sbírka zákonů 2 23. 3. 2020.pdf (113332)