Opatření ze dne 6. 4. 2020

08.04.2020 12:01

Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-ze 6. 4. 2020.pdf (268933)

Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami od 7. 4. 2020.pdf (265258)

Sbírka zákonů 56 z 6. 4. 2020.pdf (104922)

Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT.pdf (222379)