Opěrné zdi - dokončení

28.11.2018 16:34

Během listopadu byla dokončena oprava opěrných zdí jak v západní části Bohutína, tak byla dokončena rekonstrukce "vpustě" do požární nádrže - koupaliště.