Oprava komunikace v Bohutíně - II. ETAPA

28.04.2020 19:31

Nejvýznamnější stavební akcí obce Bohutín bude v letošním roce oprava komunikace a výstavba chodníku v západní části Bohutína. Tato rekonstrukce naváže na již stávající chodník, který končí naproti Koloniálu paní Heřmanové a povede až k odbočce pod Čápovými.

Do výběrového řízení se přihlásilo 8 firem. Zvítězila firma Lesostavby Třeboň, která nabídla nejnižší cenu. Zástupce firmy p. Kolman uzavřel smlouvu o dílo: "Komunikace - chodník, lávka a inženýrské sítě - Bohutín, severozápadní část - II. ETAPA" se starostou obce panem Turkem dne 20. 4. 2020. Cena této výstavby je 8.500.000,- Kč. Obec se na akci pokusí získat dotaci.