Oprava lávky - Bohutín a stavební úpravy - Vysoká Pec

09.10.2016 23:34

Obec Bohutín obdržela územní rozhodnutí v nabytí právní moci na akci oprava místní komunikace, lávky a výstavby chodníku v západní části Bohutína. V tuto chvíli obec dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení a předpokládá, že realizaci stavby začne v r. 2017 z vlastních prostředků obce.

Obec Bohutín dále dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební úpravy v části Vysoké Peci – sídliště. Zpracování návrhu předcházelo v letošním roce jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí.

 

Na obou projektech pracuje ing. Čestmír Kabátník.