Oprava vodovodního řadu 2017

11.03.2017 21:05

 

 

Obec Bohutín požádala tak, jako v předchozích letech, o poskytnutí finančního příspěvku na prostou reprodukci vodohospodářského majetku na r. 2017, dle platné Směrnice č. 1/2006.

Název akce:

„Výměna havarijního stavu vodovodního řadu AC 100 a AC 80 v obci Bohutín, lokalita Tisová“

Hodnotící zpráva 1. SčV, a. s. provozovatele vodohospodářského majetku obce hodnotí aktuální stav těchto akcí jako neuspokojivý /viz vyjádření

ze dne 16. 1. 2017/.

Záměr obce je i nadále v letošním roce provést opravy v lokalitách, kde je největší poruchovost a pravděpodobnost skrytých úniků vody.

V loňském roce obec realizovala výměnu vodovodního potrubí s finanční spoluúčastí Svazku pro vodovody a kanalizace, za které obec Bohutín děkuje.

Na základě výše uvedených skutečností žádá obec Bohutín o příspěvek na rok 2017 v částce 755.468,50 Kč, což činí 50% předpokládaných celkových finančních nákladů z celkové částky 1.510.937,- Kč na uvedené akce realizované v rámci prosté reprodukce dle předloženého položkového rozpočtu.

 

Záměr obce je v letošním roce realizovat výměnu nevyhovujícího azbestocementového potrubí v částech Havírna u silnice I/18 směrem k vodojemu a v části Tisová, kde by mělo být vyměněno kompletní nevyhovující azbestocementové potrubí. Předpokládané celkové náklady činí 3,5 mil. Kč. Oprava bude provedena v I. polovině letošního roku. Pokud zastupitelstvo obce rozhodne o realizaci výše uvedené akce, budou pozvání na informativní schůzku všichni občané bydlící v jednotlivých částech obce, kde získají bližší informace o realizaci stavby, ale i o nutných omezeních /uzavírky místních komunikací, náhradní zásobování pitnou vodou/.