Oprava vodovodního řadu 2017

03.05.2017 16:15

Dne 2. 5. 2017 byla zahájena oprava vodohospodářského majetku v lokalitě Havírna směrem k „Františce“ od silnice 1/18. Jedná se o výměnu nevyhovujícího vodovodního potrubí z azbestocementového materiálu. V této části obce je částečně omezen provoz silničního provozu a zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou je po dobu opravy řešeno náhradním zdrojem. Po ukončení opravy (předpokládají se 3 týdny) bude následovat kompletní výměna potrubí v lokalitě Tisová. Předpoklad ukončení oprav je 30. června 2017.