Oprava vodovodního řadu

16.05.2016 15:31

Dne 16. 5. 2016 bude zahájena oprava vodohospodářského majetku obce Bohutín v blízkosti Vaší nemovitosti. V průběhu stavby bude minimalizováno přerušení zásobování pitnou vodou. V případě potřeby bude zajištěn odběr pitné vody náhradním řešením formou přistavěné cisterny.

 

Kontakty: zhotovitel stavby 1.SčV, a. s. Příbram stavbyvedoucí – Tomáš Kocourek - tel. 608954490

      obec Bohutín - starosta Ladislav Turek – tel. 725022736