Otevření MŠ Bohutín

19.05.2020 10:16

Rozhodnutí o otevření MŠ Bohutín

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na doporučení MŠMT a MZČR rozhodla ředitelka Mateřské školy Bohutín, po projednání se zřizovatelem o otevření MŠ od 25. 5. 2020. V období do konce školního roku 2019/2020 bude provoz MŠ upraven v souladu s metodikou MŠMT zde dne 30. 4. 2020.

S pozdravem Mgr. Lenka Říhová, ředitelka MŠ