Oznámení o přerušení dodávky vody - Vysoká Pec

30.01.2013 10:00

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

 

 

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 6 písmeno a) zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že z důvodu prací na vodovodním řadu bude

přerušena dodávka pitné vody.

 

v termínu: od 30.1.2013 od 9:30 hod.

do 30.1.2013 do 13:30 hod.

 

V oblasti: ORP: Příbram Číslo události: 813000119 Obec: Bohutín Osada: Vysoká Pec u čp. 10 Způsobené: poruchou vodovodního řadu

 

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky.

Více informací obdržíte na zákaznické lince 1.SčV, a.s. tel. 840 111 322.

V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napuštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

Společnost 1.SčV, a.s. se Vám předem omlouvá za způsobené potíže a děkuje za trpělivost.