Parkovací plochy VP

23.09.2019 16:03

Parkovací místa ve Vysoké Peci byla již na počátku září dokončena. Parkovací plochy byly upraveny a zpevněny, zároveň byl zvýšen počet parkovacích míst.