Plánovaná oddechová zóna u Drozďáku

08.11.2013 07:56

Včera dopoledne jsme se potkali se starostou města Příbram Ing. Pavlem Pikrtem a Zdeňkem Škaloudem za účelem možného zlepšení okolí Vokačovského rybníka známého také pod jménem "Drozďák". Po nedávné rekonstrukci tohoto rybníku je jeho okolí a zákoutí velmi pěkné, nicméně chybí zde jakékoliv lavičky, informační tabule, ale hlavně přístupové cesty a to zejména od Příbrami. Jedná se o lokalitu, která se nachází mezi Bohutínem a Příbramí a je hojně využívána obyvateli obou sídel. 

Rádi bychom proto společně ve trojici město Příbram, obec Bohutín a Svazku obcí Podbrdského regionu realizovali osazení laviček na hrázi Vokačovského rybníka, položení lávky pro pěší u domku na hrázi rybníka a instalaci informačních tabulí o samotném rybníku o jeho okolí a o struhách (přičemž o tyto náklady by se podělila naše obec a Svazek obcí Podbrdského regionu). Město Příbram by zpevnilo a položilo frézovaný asfalt na cestu od Drkolnova až ke hrázi rybníka. Domníváme se tak, že by došlo k vytvoření krásné klidové zóny. Nejedná se o finančně drahý projekt ani pro jednu stranu, nicméně musíme ještě vše nacenit a zakomponovat do našich rozpočtů. Rádi bychom také touto cestou zástupcům Příbrami poděkovali.