Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody - informace

27.12.2013 14:50

V příloze se můžete dozvědět o jednom z dotačních titulů ministerstva zdravotnictví, jejímž prostředkem můžete získat dotaci na výměnu rozvodů pitné vody.

44985_pb_trubky_vyzva_mmr1.pdf (674372)

 

Ing. Martin Matuna
Místostarosta obce Bohutín