Prezidentské volby

09.01.2018 13:01

Volba prezidenta České republiky se koná:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místností Školní jídelna ZŠ Bohutín, Bohutín 40 pro voliče, jejichž trvalým místem pobytu je Havírna a Bohutín,

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místností Obecní úřad Bohutín, Vysoká Pec 140 pro voliče, jejichž trvalým místem pobytu je Vysoká Pec a Tisová.

 

Voliči budou 3 dny před konáním prezidentských voleb doručeny volební lístky. Voliči bude  umožněno hlasování, pokud prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním pasem, platným diplomatickým nebo služebním pasem ČR.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče vydá okrsková volební komise za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.