Probíhající akce v obci

03.06.2017 16:47

Na několika místech v Bohutíně můžete pozorovat určité změny. Tyto změny, ať se týkají objížděk, či dodávání vody z náhradního zdroje, souvisí s opravami a budováním. 

Měnil se vodovodní řad na Havírně a bude se pokračovat výměnou vodovodního řadu v Tisové.

 

Určitě jste si všimli, že bohutínská hasičárna dostala "nový kabát". Tato poslední neopravená obecní budova byla opravena, byly nasazeny nové dveře, opravena vrata do garáží a firmou Sapiko byla natřena fasáda, dále můžete registrovat i nový nápis na zbrojnici. Akce započala již v dubnu a v pátek 2. června byla ukončena. 

 

Další budování probíhá v Bohutíně ve směru od školní jídelny do západní části obce, kde se zatím posouvají ploty, bagruje a vybagrovaná místa se zasypávají speciálním materiálem.Firmou Schindler je zde budován chodník. Akce začala v květnu a její dokončení se předpokládá 15. července. Během pracovní doby je omezen provoz, respektive je řešen objížďkou. Buďte tedy trpěliví a ostražití.

 

V neposlední řadě se dostalo i na menší budovy v obci. Začalo se pracovat na opravě kapličky na Havírně a na bohutínské márnici. Oběma budovám bude natřena střecha.