Probíhající akce

31.05.2018 13:58

V Bohutíně se během posledních týdnu buduje... Byla dokončena stavba obecního archivu, došlo k výměně vodovodního řadu v západní části Bohutína a probíhá stavba chodníku podél komuikace 1/18, úprava prostranství ve Vysoké Peci - budování parkoviště, úprava u MŠ Bohutín...

 

ARCHIV OBCE

 

 

CHODNÍK PODÉL 1/18

 

 

 

VYSOKÁ PEC

 

 

 

MŠ BOHUTÍN