Pozvánka na jednání ZO Bohutín 4. 3. 2020

26.02.2020 16:25

Pozvánka

Obecní úřad Bohutín si vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 4. 3. 2020 od 18:00 hod. v budově Vysoká Pec

č. p.  139 /budova firmy TO-RIN s. r. o., p. Rice/.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Výsledky provedené inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
 5. Zápis finančního a kontrolního výboru ze dne 12. 2. 2020, aktualizace nájemních smluv k 31. 12. 2019, ZŠ Bohutín (žádost o vyřazení majetku), MŠ projednání účetní závěrky a hospodářského výsledku za r. 2019, Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohutín z 12. 2. 2020, Závěrečná zpráva z auditu ze dne 23. 1. 2020 EKO-KOM a.s., provedená kontrola z SFRB ohledně 51 bytových jednotek Vysoká Pec č. p. 140
 6. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku, oprava komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína – vyhlášení a výsledek výběrového řízení, výstavba Domu s domácí péčí v části Vysoká Pec, údržba zeleně v obci, IROP - projekt chodník v obci Bohutín – monitorovací zpráva v době udržitelnosti
 7. Žádosti: Tomáš Ric a TOR-IN spol. s.r.o. – návrh na pořízení změn č. 1 Územního plánu obce Bohutín, žádost o odkoupení pozemku manželé Landovi, p. Pekárek (viz vyhlášený záměr č.j.11/2020)
 8.  Informativně: Okresní soud v Příbrami – omezená právní subjektivita /p. Zemek a p. Kostínek – vlastnický podíl v ZD Bohutín/, aktuální situace – TK Bohutín a SK Litavan Bohutín, kalendář akcí na r. 2020
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 26. 2. 2020                            Ladislav Turek, starosta