Rekonstrukce v obci - opěrné zdi a chodník

11.10.2018 20:44

Dokončená rekonstrukce opěrných zdí u vodotečí - u hlavní silnice

 

Probíhající rekonstrukce opěrných zdí vodotečí - u budovy školní jídelny

 

Dokončená výstavba chodník podél komunikace 1/18 - II. etapa 

Dokončovací práce u pomníku u hlavní silnice

 

Spuštěný oboustranný provoz na komunikaci 1/18 - po 6 měsících

 

Chodník u Hrdinových