Reportáž z odemykání Fabiánovy naučné stezky 2013

27.05.2013 18:45

Jako každý rok i letos došlo k již 3. Odemykání fabiánovy naučné stezky, které letos proběhlo po trochu odlišné trase. Po relativně dlouhém a logisticky náročném průjezdu z let minulých, kdy jsme začínali na Vysoké u Příbrami a pokračovali až na Felbabku, jsme se letos všichni sešli před budovou obecního úřadu v Bohutíně na Vysoké Peci s tím, že dorazíme do Obecnice.

Přes nepříznivou předpověď počasí nás přivítalo sluníčko a ve skupině asi 40 účastníků jsme společně vyrazili na komentovanou prohlídku dolu Řimbaba o kterou se postaral člen o.s. Řimbaba pan Ing. Josef Kovář. Po společné fotografii na těžební věži jsme mohli shlédnout všechny venkovní expozice včetně modelu pece a milíře. V interiéru pak všichni odemykající mohli vidět hornický byt a expozice věnované tomuto dolu.

Přes malé zpoždění a několik přípojů dalších cyklistů jsme pokračovali přes lesopark do Podlesí, Lhoty u Příbrami, Sádku, Drahlína a celou trasu jsme zakončili při pohoštění, které zajistil starosta Obecnice pan Josef Karas. Nutno podotknout, že celou dobu nám počasí vydrželo, na trase nebyla až na dvě výjimky žádná krkolomná stoupání, a tak se naší vyjížďky letos zúčastnilo i více dětí než v minulosti. Během celého výjezdu a jednotlivých zastávek mohli naši spoluobčané pohovořit se svými volenými zástupci, starostou Bohutína panem Turkem a místostarostou Matunou, starostou Lhoty u Příbrami panem Drmlou, starostou Obecnice panem Karasem a zastupitelem za Příbram panem Švendou. Příjemným zjištěním také bylo, že se naší vyjížďky zúčastňují stále noví a noví zájemci.

Po úspěšném zakončení akce při občerstvení na hřišti v Obecnici jsme se vzájemně shodli, že zkusíme zrealizovat speciální sportovní akci a to rychlý průjezd pro zdatné cyklisty celé Stezky včetně všech obcí, které na ní leží v září tohoto roku. O tomto průjezdu budou všichni včas informováni.

 

Ing. Martin Matuna
Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu