Rozpis přistavených kontejnerů - jaro 2013

04.04.2013 22:43

Kontejnery budou rozmísťovány od 10. 4. do 22. 4. 2013 dle potřeby v jednotlivých částech obce.

 

středa - neděle (10. - 14. dubna)

Vysoká Pec  -  na návsi u Cífků

Vysoká Pec  - u Mateřské školky

Tisová  - náves u vývěsky

 

pondělí - čtvrtek (15. - 18. dubna)

Chaloupecká louka  -  na struhách

Havírna – pod bývakým obecním úřadem u garáží

Havírna – křižovatka k sokolovně

 

pátek - pondělí (19. – 22. dubna)

Bohutín – u Vondrášků

Bohutín  - u bytovek

Bohutín – u hasičárny

 

Zároveň žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad – pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče. Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat po vzájemné dohodě u budovy garáže pod bývalým OÚ na Vysoké Peci.

p.Turek tel 725 022 736, p. Kubík 723 743 585

 

Ladislav Turek, starosta